Biometrické docházkové terminály na otisk prstu, karty a čipy

Většina terminálů umí snímat jak otisky prstů, tak i bezkontaktní karty a čipy. Biometrická identifikace má však oproti kartám a čipům několik zásadních výhod:
1. Zaměstnanci nemusí nosit žádná ID média a nehrozí, že čip nebo kartu ztratí či poškodí.
2. Nemohou falšovat docházku tím, že by svůj čip někomu půjčili a ten by například čipnul později odchod
    i když majitel čipu již dříve odešel.
3. Zaměstnancům můžete nasnímat třeba všech 10 prstů a tak si mohou čipovat kterýmkoli prstem. Například
    když si jeden prst poraní, čipuje jiným. Nemohou se tedy "vymlouvat", že čip zapomněli doma. Některé
    terminály ale umožňují karty a čipy povolit, takže lze systém nasadit i v nečistém provozu.
Terminály fungují bez nutnosti stálého spojení s počítačem a pamatují si veškerá data i při výpadku proudu.
Navíc je lze přes program Docházka 3000 nastavit tak, aby při čipování vyžadovaly zadáni osobního čísla (vynucený režim verifikace 1:1), čímž se splní soulad s GDPR i pro biometrii - čipování docházky otiskem prstu.
Data lze přenášet automaticky po počítačové síti LAN nebo USB či COM portu. Ale lze také ručně pomocí USB flash disku (flešky) a v tomto případě není nutné (mimo napájení) terminál nikam připojovat.

Terminál na otisk prstu pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F630
otisk, heslo, příchod,
odchod, 5 abs., hlasový výstup
Cena: 8 960 Kč    
       Terminál na otisk prstu, karty a čipy pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F640
otisk, karta, čip, heslo,
příchod, odchod, 5 nebo 20 abs., hlasový výstup
zakázky, typy práce, úkony úkolové mzdy
Cena: 10 470 Kč    
 
Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F900
- otisk, karta, příchod, odchod, 8 nebo 20 kódů přerušení a absencí, typy práce (zakázky), úkony úkolové mzdy, otevírání dveří, hlasový výstup
Cena: 27 600 Kč    
              Terminál evidence docházky Docházka 3000
Terminál BM-F201
- karta, čip, příchod, odchod, 3 kódy přerušení (absencí), otevírání dveří, hlasový výstup
Cena: 9 470 Kč    
 
Terminál s WiFi, na otisk prstu, karty a čipy pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F650
WiFi, otisk, karta, čip, heslo,
příchod, odchod, 5 nebo 20 abs., hlasový výstup
zakázky, typy práce, úkony úkolové mzdy
Cena: 12 680 Kč    
              Terminál na obraz tváře či otisky prstů pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F302
- obraz tváře, otisk, karta, čip, příchod, odchod, 5 nebo 20 absencí, otevírání dveří, hlasový výstup, dotekový display
Cena: 19 200 Kč        
 
Biometrický terminál na otisk prstu a rozpoznání tváře s otevíráním dveří pro docházkový systém Docházka 3000
Terminál BM-F300
obličej, otisk, heslo
příchod, odchod, 5 abs., hlasový výstup
otevírání dveří
Cena: 4 980 Kč    
               


Rychlá srovnávací tabulka vlastností terminálů:
 BM-F630BM-F640 BM-F650BM-F300 BM-F900BM-F201 BM-F302
Cena (s daní)8 960 10 470 12 680 4 980 27 6009 470 19 200
ID otiskemAnoAno AnoAno Ano  Ano
ID heslemAnoAno AnoAno AnoAno Ano
ID karta, čip Ano Ano  AnoAno Ano
ID obličejem    Ano    Ano
Absence  5 5 nebo 20*   5 nebo 20*   5   7 nebo 20*     3 5 nebo 20*  
Typy práce Ano Ano  Ano  Ano
Prac.poměry Ano Ano  Ano  Ano
Úkony úkol.mzdy Ano Ano  Ano  Ano
ČeštinaAnoAno AnoAno AnoAno Ano
Barevný LCDAno AnoAno Ano Ano  Ano
Mluvený hlasAno AnoAno Ano AnoAno Ano
Výstup zámku     Ano AnoAno Ano
Počet otisků3 200 3 2003 200 400 3 000  2 000
Připojení LANAnoAno AnoAnoAnoAno Ano
Připojení WiFi   Ano     
Připoj.USB/Com  USB USBUSB   ComCom Com
USB FlashAnoAno AnoAnoAnoAno Ano
Vzdálená správaAnoAno AnoAnoAnoAno Ano
Zobrazí přesčasAnoAno AnoAno AnoAno Ano
Foto
*...Terminál umí dva režimy zadávání absencí (F-klávesou nebo číselně).


Popis čipování docházky na terminálu:

Každý terminál umí zadávat příchody, odchody a některé i několik typů absencí. Klávesnici má tedy terminál nějakým způsobem přednastavenou, ale pokud vám to nebude vyhovovat, můžete to změnit. Snažili jsme se výchozí nastavení zvolit tak, aby bylo čipování co nejjednodušší.

Výchozí nastavení je takové, že pracovník při čipování normálního příchodu či odchodu nemusí mačkat nic. Jen přiloží prst či kartu nebo čip. Systém sám pozná, zda se jedná o příchod či odchod podle poslední předchozí identifikace. Jednoduše první čipnutí tento den je příchod, druhé odchod, třetí příchod atd. Pokud jsou povoleny noční směny, umí rozpoznat i odchod z noční. V opačném případě, když noční povoleny nejsou, je první čipnutí každý den vždy příchodem.
Pokud chce čipovat absenci (přerušení), zmáčkne odpovídající klávesu a identifikuje se. Takže zadat služební cestu, lékaře, oběd atd. atd. je rovněž velice jednoduché.
Systém ve výchozím nastavení "uzná" stejnému pracovníkovi jen jedno čipnutí za minutu. Opět to můžete změnit, ale tato funkce zamezuje duplicitám, když si nechtěně čipne 2x či vícekrát za sebou.
Automatické rozpoznání příchodu / odchodu funguje správně i při používání více terminálů, kdy příchod čipnete na jednom a odchod na jiném. Převod čipnutí na příchody a odchody provádí až program Docházka 3000, který nejprve stáhne data ze všech terminálů, seřadí je podle času čipnutí a až poté zpracovává. Systém lze nastavit tak, aby sám pozastavil zpracování v případě, kdy je některý z terminálů dočasně nedostupný.

Kdyby z nějakého důvodu nevyhovovalo automatické rozpoznávání příchodů či odchodů, lze systém většinu terminálů překonfigurovat tak, že některou klávesu nastavíte jako Příchod a jinou jako Odchod. Takže pracovník pak před čipnutí příchodu zmáčkne tlačítko, na displeji se mu rozsvítí Příchod a identifikuje se. Obdobně u odchodu.
U některých terminálů (např. BM-F630) lze nastavit i časové intervaly pro předvolbu konkrétních funkcí. Takže například ráno od 5 od 10 bude předvolen příchod. Poté bude třeba od 11 do 1 odpolední předvolen oběd a od 14:00 bude předvolen odchod. Vše můžete sami upravit.

Úspěšná identifikace je doprovázena jak textem na displeji, tak také zvukovým signálem. Většina terminálů má mluvené hlasové pokyny. Takže po úspěšné identifikaci terminál řekne "V pořádku, děkuji". Pokud čip či prst nepozná, řekne "Chyba, zkuste znovu" a pracovník zkusí čipnout znovu třeba jiným prstem, pokud má ten první např. pořezaný. Vše je v češtině - jak texty na displeji, popisy tlačítek, tak mluvené hlasové pokyny.

Všechny terminály lze nastavit tak, aby po identifikaci zobrazily jméno pracovníka a například výši přesčasu k předchozímu dni. Takže ráno při čipování příchodu pracovník vidí průběžnou informaci o stavu své docházky.
Lze také zobrazit informaci o první události z plánovacího kalendáře či text prvního oznámení, pokud budou zaměstnanci tyto funkce v programu používat. Tuto funkci nemá pouze terminál BM-F108 a BM-F060.

Protože lze každému pracovníkovi zadat do terminálu více prstů (třeba všech 10), není s biometrickou identifikací problém. Kdyby se přesto rozpoznání nedařilo, může zaměstnanec před přiložením prstu zadat na klávesnici své osobní číslo. Terminál pak použije méně "přísný" algoritmus, u kterého můžete navíc sami určit úroveň "citlivosti" v konfiguraci terminálu.
Případně lze použít kombinovaný terminál (např. BM-F702), který umí jak otisky prstů, tak i bezkontaktní karty a čipy. Takže lidem, kteří na prstech otisky prakticky nemají (brusiči apod.), přidělíte kartu nebo čip.
Otisk zaměstnance by měl být na prstu viditelný zpravidla i okem. Pokud tomu tak není, nebo má pracovník prsty poškrábané, rozmokvané, obsahují poranění, poleptání, nečisty a podobně, nemusí biometrické rozpoznání fungovat a lze použít karty, čipy nebo případně hesla.

Kromě terminálu BM-F108 a BM-F060 podporují všechny ostatní i vzdálenou správu přes SW Docházka 3000. Takže v nich lze nastavovat zaměstnance, přístupová oprávnění, čas a další konfigurační parametry, aniž by bylo nutné k terminálu chodit.


Níže naleznete podrobné informace k jednotlivým typům terminálů:


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál F630 - základní docházkový systém

Prodejní cena s daní 8 960,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F630 je cenově dostupné zařízení pro evidenci docházky otiskem prstu. Lze nahrávat příchody, odchody a dále 5 kódů absencí (dovolená, sl.cesta, lékař, přestávka, OČR) a jeden typ úkonu úkolové mzdy. Terminál umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních prvků při autentizaci osob. Jednak snímáním otisku prstů a dále možnost identifikace číselným heslem. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu.
Terminál F630 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku díky nejnovějšímu algoritmu a kvalitnímu optickému senzoru shodnému s dražšími terminály. Zařízení je stejně jako ostatní terminály plně počeštěno - uživatelská část i menu a hlasové pokyny. Spolu s českým programem Docházka 3000 se tento terminál používá pro zadávání příchodů, odchodů a až 5 možných kódů absencí a k vyhodnocení docházky pracovníků. Další kódy absencí a přerušení lze samozřejmě zadat přes počítač, případně konfigurací terminálu můžete sami nastavení voleb změnit například pro jiné typy absencí, jako je náhradní volno a podobně.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů.
  - přes USB port - přímo připojen do USB portu počítače
  - přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita otisků prstů: 3 200
Kapacita záznamů: 80 000
Moderní algoritmus: ZKF-VX10 s vysokou přesností a spolehlivostí identifikace
Komunikace: TCP/IP, USB
Displej: Barevný TFT, kompletně v češtině
Certifikovaný silikonový senzor FIPS 201
Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu
Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000: Ano
FAR: < 0,0001 %
FRR: < 1,0 %
Napájení 5 V
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání otisku, 160 mA - režim spánku)
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Rozměry: 180 x 135 x 40 mm (D x Š x H)
Platforma: tx628 s upraveným firmwarem
Počeštění: vše plně počeštěno včetně mluvených hlasových povelů.


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F300 - Rozpoznání obličeje
i otisku prstu.
Docházka i přístup.

Prodejní cena s daní 4 980,- Kč
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Multibiometrický přístupový a docházkový terminál BM-F300 určený pro menší a střední firmy do 200 zaměstnanců používá moderní platformu s algoritmy Face 7.0 pro rozpoznání obličeje a Finger 10.0 pro rozpoznání otisku prstu. Terminál má barevnou LCD obrazovku, namluvený hlasový výstup, ovládání pro otevírání dveří s možností ovládání i přes tlačítko (např. pro vrátného). Terminál je kompletně počeštěný včetně mluvených hlasových pokynů. Výhodou je možnost identifikace rozpoznáním obličeje bez nutnosti doteku, což je jednak přínos pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví a dále i pro zaměstnavatele z pohledu věrohodnosti načipované docházky. Spolu s programem Docházka 3000 se terminál BM-F300 používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů, odchodů a 5 možných kódů přerušení/absencí. Význam šesti funkčních tlačítek se dá libovolně měnit. Kromě rozpoznání tváře a otisku prstu umí terminál navíc i identifikaci heslem. Možnosti komunikace s PC přes ethernet nebo USB flash disk. Kapacita obličejů: 200, kapacita otisků: 400, kapacita záznamů: 50 000. Kamera infračervená s vysokým rozlišením, TFT display 2,5 palce. Identifikace 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 pro soulad s GDPR. Výstup na elektrický dveřní zámek, dveřní senzor, odchozí tlačítko. Napájecí zdroj je součástí dodávky. Provozní teplota 0 °C - 45 °C, rozměry 164 x 153 x 31 mm (ŠxVxH).

Podrobné informace k rozpoznávání tváře:
Rozpoznávání obličeje funguje velmi spolehlivě a navíc díky zabudovaným infra diodám funguje rozpoznávání i ve tmě nebo ve zhoršených světelných podmínkách. Při rozpoznání tváře se měří charakteristika hlavních bodů obličeje, jako je tvar a vzájemná vzdálenost očí, nosu, úst, brady atd. Úplně vrchní část hlavy se nepoužívá, takže třeba vlasy, čepice a podobně nemají na rozpoznávání v podstatě žádný vliv. Ovšem brýle či rouška charakteristiku obličeje mění, takže pokud pracovník brýle někdy nosí a jindy ne, lze jej do terminálu zadat vícekrát. Jednou s brýlemi a podruhé bez nich. V programu se pak nastaví, že se jedná o jednu a tu stejnou osobu a pak je jedno, jestli zaměstnanec brýle použijete nebo ne. Díky možnosti SW Docházka 3000 připojit libovolný počet šablon obličejů jedné fyzické osobě lze do terminálu zadat zaměstnance vícenásobně. Například bez brýlí a bez roušky, s brýlemi bez roušky, s brýlemi a s rouškou, bez brýlí s rouškou. Protože se nepoužívá horní část obličeje od čela výše, nevadí když má jednou zaměstnanec nasazenou čepici či klobouk nebo čelenku a jindy nemá, ani nevadí když změní účes. Tedy pokud mu tento nový účes nezačne najednou překrývat třeba oči. To by pak bylo opět potřeba načíst jej do terminálu opakovaně a v programu spojit tyto šablony do jedné fyzické osoby.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů.
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Vlastnosti:
  * Identifikace pomocí metody rozpoznání obličeje, otisku prstu nebo hesla
  * Elegantní design vyhovující posledním požadavkům na ergonomii
  * Barevná TFT obrazovka s úhlopříčkou 2.5 palce
  * 6 nastavitelných funkčních kláves
  * Infračervený optický systém umožňující identifikaci uživatele i v tmavém prostředí
  * Integrované kontakty pro elektrický zámek, dveřní senzor a odchozí tlačítko

Technická specifikace:
  * Kapacita obličejů 200
  * Kapacita otisků 400
  * Kapacita záznamů 50 000
  * Doba ověření 2s
  * Kamera infračervená s vysokým rozlišením
  * Display 2,5" TFT
  * Paměť 128 MB flash, 64MB SDRAM
  * CPU ZK Multi-Bio CPU 630MHz
  * Algoritmus Face 7.0 a Finger 10.0
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
  * Standardní funkce: pracovní statusy, SMS
  * Funkce řízení přístupu elektrický zámek, dveřní senzor, odchozí tlačítko
  * Napájení 5V, 2A
  * Provozní teplota 0 °C - 45 °C
  * Provozní vlhkost 20 % - 80 %
  * Rozměry 164 (š) x 153,2 (v) x 31 (h) mm
  * Počeštění: Kompletní počeštění včetně mluvených hlasových pokynů.


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F900 - Multimediální docházkový a přístupový systém

Prodejní cena 27 600,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Multimediální docházkový terminál BM-F900 s barevným TFT displayem a hlasovým výstupem nabízí vysokorychlostní algoritmus čtení otisků se senzorem otisků prstů od firmy SecuGen. Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji. Možnost identifikace pomocí otisku prstů, hesla, karty nebo kombinací některé z těchto ověřovacích metod. Možnost komunikace přes LAN, RS232 a USB Flash disk. Terminál je plně počeštěn včetně česky mluvených hlasových povelů.

Spolu s programem Docházka 3000 se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů, odchodů a 20 možných kódů přerušení či absencí navíc s možností zadání neomezeného množství kódů typu práce například pro sledování práce na zakázkách, projektech, strojích atd. Dále umožňuje čipovat neomezený počet úkonů úkolové mzdy. Terminál lze tedy plnohodnotně použít jak pro přístup, tak pro docházku. Je dodáván se standardním 3,5" barevným TFT displejem a česky namluveným hlasovým výstupem. Terminál je stejně většina ostatních plně počeštěn. Konfigurací terminálu můžete sami nastavení voleb na obrazovce terminálu změnit například pro jiné typy absencí, jako je náhradní volno a podobně.   Docházkový systém Docházka 3000

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů
  - přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technická specifikace:
  * Senzor: SecuGen (čtení vlhkých, suchých i poškozených otisků prstů)
  * Kapacita otisků prstů: 3 000 otisků
  * Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
  * Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
  * Kapacita transakcí: 30 000 záznamů
  * Obrazovka: Barevná 3,5" TFT obrazovka, vše v češtině
  * Doba ověření: pod 1 vteřinu
  * Platforma: ZEM500 (8M Flash)
  * CPU: 32bit ZK6001 Microprocessor
  * Algoritmus: Version ZKfinger VX10.0
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
  * FAR: < 0,0001 %
  * FRR: < 0.01 %
  * Rozhraní: TCP/IP, RS232, RS485, USB host a klient, 26-bit Wiegand vst/výst
  * Funkční klávesy: 8 programovatelných funkčních kláves
  * Rozměry: 210 (š) x 145 (d) x 45 (v) mm
  * Standard: programovatelné zvonění, SMS, T9 vkládání textu, 12V UPS
  * Napájecí napětí: 12V
  * Volitelné: karty Proximity/HID/Mifare, Wi-Fi
  * Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
  * Provozní vlhkost: 20 % - 80 %
  * Počeštění: kompletní počeštění včetně menu a mluvených hlasových povelů.


Terminál evidence docházky BM-F201        Terminál F201 - jednoduchý docházkový a přístupový systém na RFID karty a čipy

Prodejní cena s daní 9 470,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

        

Popis
Terminál BM-F201 umožňuje kombinaci dvou bezpečnostních prvků při autentizaci osob, snímáním bezkontaktních RFID karet nebo čipů případně v kombinaci s požadavkem zadání PINu. Terminál má velmi rychlou odezvu při identifikaci (méně jak 1s) a to při nulové chybovosti načtení média. Terminál je kompletně počeštěn včetně mluvených hlasových pokynů a spolu s SW Docházka 3000 se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako terminál na zadávání příchodů a odchodů, 3 možných kódů přerušení či absencí a jednoho úkonu úkolové mzdy. Význam funkčních kláves F1 až F4 se dá v aktuálních verzích docházky libovolně měnit. Původní výchozí nastavení je pro zadávání příchodů / odchodů (F1), služební cesty (F2), návštěvy lékaře (F3) a přestávky (F4). Klávesy je ale možné libovolně přeprogramovat a na jiné kódy přerušení či absencí. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu. Česky namluvený hlasový výstup informuje zaměstnance o úspěšnosti identifikace atd. Terminál umožňuje napojení externí čtečky ID médií a tím zajistí možnost oboustranného čipování a otevírání dveří. Barva terminálu je černá.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet čteček.
  - přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita záznamů: 50 000
Kapacita ID médií: 10 000
Displej: černobílý, v češtině
Hlasový výstup: česky namluvený
Ovládání přístupu: 50 časových zón, 5 skupin, 10 kombinací, podpora autonomní funkce
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000
Výstup: 26-bit wiegand, relé 3A / 12V pro otevírání dveří
Komunikace: TCP/IP, RS 232, RS485
Napájení: 12 V
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání ID média, 160 mA - režim spánku)
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Počet kódů absencí a přerušení: 3 + normální příchod/odchod
Zabudovaná rozhraní: porty sériové, wiegand vstup/výstup, eternetový a USB
Výstupy relé pro alarm, zvonek, zámek, tlačítko pro odchod, atd.
Rozměry: 98 (š) x 129 (v) x 42 (h) mm
Počeštění: kompletní počeštění včetně menu a mluvených hlasových povelů.


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál BM-F302 - Rozpoznání obličeje
i otisku prstu.
Docházka i přístup.

Prodejní cena s daní 19 200,- Kč
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Multibiometrický přístupový a docházkový systém BM-F302 je založen na nejnovější platformě s velkou kapacitou paměti a algoritmy Face 7.0 pro rozpoznání obličeje a Finger 10.0 pro rozpoznání otisku prstu. Terminál umožňuje kombinaci čtyř bezpečnostních prvků při autentizaci osob - obličej, otisk, karta/čip, heslo. Výhodou je možnost identifikace rozpoznáním obličeje bez nutnosti doteku, což je jednak přínos pro zaměstnance z pohledu ochrany zdraví a dále i pro zaměstnavatele z pohledu věrohodnosti načipované docházky. Uživatelská obrazovka, na které pracovníci při čipování volí příchod/odchod či typ přerušení (absence) je počeštěna - viz fotografie vpravo, menu administrátora je v angličtině s dodanou českou příručkou k nastavení. Spolu s českým programem Docházka 3000 se tento terminál používá pro zadávání příchodů, odchodů a až 20 možných kódů absencí a k vyhodnocení docházky pracovníků či neomezeného počtu typů práce. Další kódy absencí a přerušení lze samozřejmě zadat přes počítač, případně konfigurací terminálu můžete sami nastavení voleb změnit například pro jiné typy absencí, jako je náhradní volno a podobně.
Terminál má barevnou dotekovou obrazovku, namluvený hlasový výstup, ovládání pro otevírání dveří s možností ovládání i přes tlačítko (např. pro vrátného).
Kromě rozpoznání tváře a otisku prstu umí terminál snímat navíc i bezkontaktní karty a čipy. Při identifikaci obličejem je dostupný zcela bezkontaktní režim, kdy na terminálu není třeba nic mačkat a tedy není nutné se jej dotýkat, ale díky biometrii zůstává pro zaměstnavatele zachovaná ochrana mzdových prostředků před falšováním docházky.

Podrobné informace k rozpoznávání tváře:
Rozpoznávání obličeje funguje velmi spolehlivě a navíc díky zabudovaným infra diodám funguje rozpoznávání i ve tmě nebo ve zhoršených světelných podmínkách.
Při rozpoznání tváře se měří charakteristika hlavních bodů obličeje, jako je tvar a vzájemná vzdálenost očí, nosu, úst, brady atd. Úplně vrchní část hlavy se nepoužívá, takže třeba vlasy, čepice a podobně nemají na rozpoznávání v podstatě žádný vliv. Ovšem brýle či rouška charakteristiku obličeje mění, takže pokud pracovník brýle někdy nosí a jindy ne, lze jej do terminálu zadat vícekrát. Jednou s brýlemi a podruhé bez nich. V programu se pak nastaví, že se jedná o jednu a tu stejnou osobu a pak je jedno, jestli zaměstnanec brýle použijete nebo ne. Stejně tak s rouškou, ale díky možnosti SW Docházka 3000 připojit libovolný počet šablon obličejů jedné fyzické osobě lze do terminálu zadat zaměstnance vícenásobně. Například bez brýlí a bez roušky, s brýlemi bez roušky, s brýlemi a s rouškou, bez brýlí s rouškou.
Protože se nepoužívá horní část obličeje od čela výše, nevadí když má jednou zaměstnanec nasazenou čepici či klobouk nebo čelenku a jindy nemá, ani nevadí když změní účes. Tedy pokud mu tento nový účes nezačne najednou překrývat třeba oči. To by pak bylo zase potřeba načíst jej do terminálu opakovaně a v programu spojit tyto šablony do jedné fyzické osoby.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů.
  - přes sériový port RS232 - přímo připojen do PC
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Vlastnosti:
  * Identifikace pomocí metody rozpoznání obličeje, RFID karty, otisku prstu nebo hesla
  * Elegantní design vyhovující posledním požadavkům na ergonomii
  * Dotyková obrazovka TFT 4,3" nabízí snadné a uživatelsky komfortní ovládání
  * 6 nastavitelných funkčních kláves
  * Webserver funkce - správa prostřednictvím internetového prohlížeče
  * Infračervený optický systém umožňující identifikaci uživatele i v tmavém prostředí
  * Integrované kontakty pro elektrický zámek, dveřní senzor, alarm, odchozí tlačítko nebo drátový dveřní zvonek
  * Wiegand vstup/výstup

Technická specifikace:
  * Kapacita obličejů 500
  * Kapacita otisků 2.000
  * Kapacita záznamů 120.000
  * Kapacita ID karet 10.000
  * Doba ověření 2s
  * Kamera infračervená s vysokým rozlišením
  * Display 4,3" TFT dotyková obrazovka
  * Paměť 256 MB flash, 64MB SDRAM
  * CPU ZK Multi-Bio CPU 630MHz
  * Algoritmus Face 7.0 a Finger 10.0
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
  * I/O rozhraní RS232/485, TCP/IP, 26bit-wiegand I/O, USB port
  * Standardní funkce: pracovní statusy, SMS
  * Volitelné: GPRS, Wi-Fi, tisk záznamů z terminálu karty Mifare/HID/iClass, POE, záložní baterie
  * Funkce řízení přístupu elektrický zámek, dveřní senzor, odchozí tlačítko, alarm, drátový dveřní zvonek
  * Napájení 12V, 3A; záložní baterie 2000mAh
  * Provozní teplota 0 °C - 45 °C
  * Provozní vlhkost 20 % - 80 %
  * Rozměry 193,6 (d) x 165,2 (š) x 86 (v) mm
  * Počeštění: částečné - uživatelská obrazovka v češtině, nastavovací menu v angličtině.


Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál F640 - rozšířený docházkový systém

Prodejní cena s daní 10 470,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F640 vychází z terminálu BM-F630, ale má navíc doplněny některé funkce dražších terminálů. Zejména možnost čipování jak otiskem prstu, tak i RFID kartou nebo čipem. Dále umí nejen výchozích 5 přerušení a absencí, ale lze jej přepnout i do režimu 20 typů absencí, nebo možnosti zadávání typů práce, čísel zakázek nebo úkonů úkolové mzdy. Obdobně jako terminál BM-F630 je i tento BM-F640 cenově dostupným zařízení pro evidenci docházky nejen otiskem prstu. Lze nahrávat příchody, odchody, 5 nebo 20 kódů absencí (u režimu 5 kódů jsou předvoleny tyto: dovolená, sl.cesta, lékař, přestávka, OČR). Terminál umožňuje kombinaci tří bezpečnostních prvků při autentizaci osob. Jednak snímáním otisku prstů a dále možnost identifikace číselným heslem, bezkontaktní kartou nebo čipem. Pokud je to v programu povoleno, zobrazí po čipnutí jméno zaměstnance a aktuální výši přesčasu nebo odpracované doby, takže pracovník má přehled o své docházce i při čipování na terminálu.
Terminál F640 má rychlou odezvu při čtení otisků (méně jak 2s) a to při minimální chybovosti načtení otisku díky nejnovějšímu algoritmu a kvalitnímu optickému senzoru shodnému s dražšími terminály. Zařízení je stejně jako ostatní terminály plně počeštěno - uživatelská část i menu a hlasové pokyny. Spolu s českým programem Docházka 3000 se tento terminál používá pro zadávání příchodů, odchodů a až 5 možných kódů absencí a k vyhodnocení docházky pracovníků. Další kódy absencí a přerušení lze samozřejmě zadat přes počítač, případně konfigurací terminálu můžete sami nastavení voleb změnit například pro jiné typy absencí, jako je náhradní volno a podobně.

V našem e-shopu nabízíme tento terminál stejně jako všechny ostatní podporující i karty čipy ve variantě na 125kHz RFID média. Pokud již máte ve firmě nějaké karty nebo čipy, které jsou ale typu MIFARE na 13.56MHz a chcte je k naší docházce využít, je možné na zakázku objednat terminál BM-F640 či BM-F650 právě ve variantě MIFARE. Dodací doba této verze terminálu je 2 až 3 týdny a objednáte jej v našem e-shopu kliknutím ZDE. Standardní varianty terminálů BM-F640 a BM-F640 na výchozí 125kHz RFID média jsou dostupné ZDE.

Možnosti komunikace s PC
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů.
  - přes USB port - přímo připojen do USB portu počítače
  - přes USB flash disk - terminál nemusí být nikam připojen, data přenášíte "fleškou"

Technické parametry:
Kapacita otisků prstů: 3 200
Kapacita záznamů: 80 000
Moderní algoritmus: ZKF-VX10 s vysokou přesností a spolehlivostí identifikace
Komunikace: TCP/IP, USB
Displej: Barevný TFT, kompletně v češtině
Snímač RFID: 125 kHz
Certifikovaný silikonový senzor FIPS 201
Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních)
Audio-vizuální indikace pro povolení a zamítnutí oprávněného/neoprávněného otisku prstu
Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR)
Vzdálená správa přes SW Docházka 3000: Ano
FAR: < 0,0001 %
FRR: < 1,0 %
Napájení 5 V
Proudový odběr: 210 mA v klidu (250 mA - snímání otisku, 160 mA - režim spánku)
Pracovní teplota: 0 - 45°C
Rozměry: 180 x 135 x 40 mm (D x Š x H)
Platforma: tx628 s upraveným firmwarem
Počeštění: vše plně počeštěno včetně menu a mluvených hlasových povelů.

Terminál evidence docházky Docházka 3000        Terminál F650 - docházkový systém s WiFi

Prodejní cena s daní 12 680,- Kč  
plus SW Docházka 3000 dle licence
Viz přehled setů BM-Finger

      

Popis
Docházkový terminál BM-F650 vychází z výše uvedeného terminálu BM-F640. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že terminál BM-F650 má navíc zabudované WiFi rozhraní, takže může komunikovat bezdrátově a hodí se tam, kde není možné dotáhnout síť LAN kabelem. Všechny ostatní parametry jsou stejné jako u výše popisovaného terminálu BM-F640. Pro podrobný popis funkcí atd. se tedy podívejte výše na informace k BM-F640.


Možnosti zapojení terminálu:

Terminály můžete zapojit do počítačové sítě LAN (kromě BM-F060) a pak se z nich data do programu přenáší zcela automaticky. Pokud počítačová síť k dispozici není, lze data z terminálu do programu přenášet ručně pomocí USB flash disku (flešky).

Počet terminálů není nijak omezen. Níže uvedený obrázek ukazuje zapojení dvou terminálů do LAN. Stejně tak není omezený ani počet počítačů, ze kterých lze s programem pracovat.

Když potřebujete zavést systém ve více budovách nebo třeba i v rámci více poboček jedné firmy v různých městech, lze opět zapojit terminály do sítě a pokud máte pobočky datově propojeny například VPNkou, bude automatický přenos dat z terminálů do programu opět fungovat. Kde VPN k dispozici není, lze použít buď tzv. port-forwarding (port proxy), nebo data přenášet opět pomocí flash disku v případě, kdy pobočky či terminály nikam napojeny nejsou. Lze také využít server v cloudu například u poskytovatele VPS. Obrázek níže ukazuje příklad instalace systému ve firmě s centrálou a 2 pobočkami.

Stručný návod pro zprovoznění přenosu dat z docházkových terminálů mezi vzdálenými pracovišti naleznete i zde.


Otevírání dveří - přístupový systém:

Terminály BM-F702, BM-F201, BM-F108 a BM-F900 mají možnost napojení elektromagnetického zámku, takže jimi lze i otevírat dveře. Doporučený typ zámku je BEFO 11211. Pokud byste chtěli dveře otevírat oboustranně, tedy při vcházení dovnitř i odchodu ven, lze využít externí dveřní čtečku BM-F101e, která se dá k těmto terminálům připojit. Tato čtečka může být na rozdíl od všech ostatních terminálů umístěna i v exteriéru, nevadí jí mráz ani déšť. Ukázka zapojení je zde:

Při příchodu dovnitř si tedy čipnete na venkovní čtečce a pokud máte právo v tuto dobu vstupovat, dveře se odblokují. Systém může rovnou identifikaci zaznamenat i jako začátek pracovní doby (což lze případně vypnout). Při odchodu si pak čipnete na terminálu uvnitř, nahraje se odchod a opět dojde i k otevření dveří. Vše je řešeno tak, aby zvenku nebylo možné násilnou manipulací se čtečkou či její kabeláží neoprávněně dveře otevřít.


Informace k provozním podmínkám a možnosti zapůjčení náhradního terminálu:
Všechny terminály musí být umístěny výhradně v interiéru, kde nepřijdou do styku s vodou, zvýšenou vlhkostí či prašností (netýká se pouze čtečky BM-F101e) a je dodržený povolený teplotní rozsah dle specifikace uvedené výše u jednotlivých zařízení. Napájení terminálu musí být řešeno výhradně přes dodávaný napájecí zdroj, který je součástí balení. Při nedodržení těchto podmínek je ukončena platnost záruky.
V případě záručního servisu je možné požádat o zapůjčení náhradního terminálu na dobu provádění záruční opravy. Takže si zaměstnanci mohou nadále čipovat docházku otiskem i když je původní terminál v opravě. Zapůjčujeme terminál typu BM-F060 oproti vratné kauci 3 000,- Kč a dále je účtován servisní poplatek 500,- Kč za uvedení zapůjčeného terminálu do původního nastavení po jeho vrácení, jeho dezinfekci atd. Je účtováno také poštovné ve výši 160,- Kč. Pokud tedy v případě servisu vašeho stávajícího terminálu požádáte o zapůjčení náhradního terminálu BM-F060, je vám tento zaslán poštou s platbou na dobírku ve výši 3 660,- Kč. Terminál pak vracíte opět poštou, ale bez dobírky. Do průvodního dopisu uvedete číslo účtu, na který vám bude po kontrole bezvadnosti stavu terminálu převedena vratná kauce. Pokud bude vrácený terminál nějakým způsobem poškozen, je z vratné kauce odečtený poplatek za opravu poškození v hodnotě nutného servisu, což může být až 100% v případě neopravitelného poškození zapůjčeného terminálu. Při vracení zapůjčeného terminálu je třeba zajistit možnost přihlášení do jeho administrátorského menu. Buď vymazáním všech uživatelů a tím i případných administrátorských účtů, což je nejlepší řešení které je i v souladu s ochranou osobních údajů, nebo do průvodního dopisu uvedete číslo a heslo uživatele, pod kterým se dá do plného menu administrace přihlásit. Bez splnění této podmínky se kauce nevrací, protože terminál není možné dále používat. Se zapůjčeným terminálem je nutné vrátit také všechno příslušenství, které jste k němu obdrželi. Tedy napájecí zdroj, kabeláž a montážní sada. V opačném případě je cena komponent opět odečtena z vratné kauce.


Informace k ID čipům:
Většina terminálů podporuje nejen biometrickou identifikaci pomocí otisků prstů, ale pokud je to v jejich popisu uvedeno, pak i bezkontaktní ID karty a čipy. Jedná se ale o ID média, která objednáte u nás. Pak za funkčnost ručíme.
Pokud si ale média pořídíte jinde, nemusí s našimi terminály fungovat a není to chyba terminálů. Nemůžeme ručit za funkčnost jinde pořízených ID médií!
Cizí ID karty a čipy mohou mít malý vysílací výkon nebo používat jiné komunikační protokoly či přenosové frekvence, takže nemusí být s našimi terminály kompatibilní. Naše terminály používají ID média s frekvencí 125 kHz. Proto pokud trváte na použití Vašich stávajících ID médií, je třeba je nejprve zaslat k nám na ověření.

V našem e-shopu nabízíme hlavně terminály podporující 125kHz RFID média EM. Pokud již máte ve firmě nějaké karty nebo čipy, které jsou ale typu MIFARE na 13.56MHz a chcte je k naší docházce využít, je možné na zakázku objednat terminál BM-F640 či BM-F650 právě ve variantě MIFARE. Dodací doba této verze terminálu je 2 až 3 týdny a objednáte jej v našem e-shopu kliknutím zde. Standardní varianty terminálů BM-F640 a BM-F640 na výchozí 125kHz RFID média EM jsou dostupné zde.


Přehled desítek dalších terminálů podporovaných v Docházce 3000 je zde.
Přehled podporovaných terminálů dle technologie je zde.