Docházka 3000 evidence docházky

Š k o l e n í , M o n t á ž e , M z d y , A k t u a l i z a c e, G D P R

Školení a podpora - předvedení docházkového systému a také následné školení pracovníků pověřených jeho obsluhou je rovněž možné zajistit. Probíhá po předchozí telefonické či e-mailové domluvě termínu a je prováděno u nás v kanceláři v Němčičkách u Břeclavi. Předem je tedy třeba rezervovat datum a čas vaší návštěvy a to i v případě, kdy docházkový systém teprve vybíráte. Náš pracovník vám představí funkce programu a jsou zde k dispozici samozřejmě i nabízené docházkové terminály, takže si je můžete reálně prohlédnout a vyzkoušet. Úvodní představení a zodpovězení dotazů zájemce o pořízení nového docházkového systému provádíme zdarma v délce zhruba dvou hodin a je určeno pro jednu až dvě osoby.


Systém ovšem dodáváme přednastavený tak, aby si zákazník vše jednoduše zprovoznil sám. Takže školení u nás ve firmě není vůbec nutné a vše lze provozovat i bez něj. Součástí dodávky je samozřejmě tištěná dokumentace, v níž je vše podrobně popsáno a doplněno obrázky, dále je na CD rovněž prezentační video s podrobným vysvětlením všech funkcí a možností nastavení. Vzniknou-li přesto nějaké nejasnosti, je k dispozici základní bezplatná telefonická a e-mailová podpora, kde Vaše dotazy rádi zodpovíme nebo Vás navedeme na konkrétní dokumentaci. V ostatních případech je navíc k dispozici i možnost podpory placené, pokud se nechcete sami nastavením systému zabývat. Veškeré informace o formách placené i neplacené podpory nejdete v tomto návodu.

Nabízené terminály máme ve školící místnosti k dispozici, takže si jejich funkci můžete sami přímo vyzkoušet včetně čipování otiskem prstu.

Ceník a popis dostupných forem školení:
CenaPopis obsahu školeníDélka
Zdarma Představení systému pro budoucí zákazníky, kteří systém teprve vybírají nebo pro nové uživatele. Náplní je představení terminálů, jejich funkcí, ukázka identifikace, popis rozdílů mezi jednotlivými zařízeními. Dále základní představení funkcí programu. 2 hod.
1 580,- Kč Vhodné pro uživatele, kteří docházku zakoupili před delší dobou a potřebují například provést základní zaškolení nového pracovníka. Vhodné je třeba při nástupu nového personalisty nebo nové mzdové účetní či jiného nově přijímaného zaměstnance, který bude mít docházkový systém na starosti a předchozí pracovník jej nestihl před ukončením pracovního poměru zaškolit. 3 hod.
Zdarma Podpora formou odkázání na příručku popisující právě řešený problém. Odpovídá bodu B z tohoto návodu.  
480,- Kč E-mailová podpora se zasláním databáze pro vyřešení konkrétního přesně specifikovaného problému. Viz bod A tohoto návodu. Hodinová sazba. 1 hod.


Montáž docházkového systému je velice jednoduchá a popsaná v dodané dokumentaci. Takže v drtivé většině případů si systém dokáže zákazník jednoduše zprovoznit sám. Systém dodáváme předkonfigurovaný tak, aby jeho instalace byla opravdu jednoduchá. Stačí tedy připevnit terminál dvěma šrouby na zeď, zdroj zapojit do zásuvky, datový kabel do PC a nainstalovat program. Poté zadat zaměstnance a už je možné systém používat. Vše je přehledně popsané v dodané dokumentaci doplněné obrázky. K dispozici je i video-návod a on-line nápověda přímo v programu.

Docházka 3000 dva BM-F702       Docházka 3000 jeden BM-F628
Terminály BM-Finger na otisk prstu se jedoduše připojí do napájení a pokud máte k dispozici počítačovou síť, tak datovým kabelem do přípojky LAN. Data se pak do programu přenáší automaticky. Pokud síť k dispozici není, přenáší se data ručně pomocí USB flash disku (flešky) - viz obrázky nahoře.

Pokud přesto požadujete dodání včetně instalace, je možné zajistit její provedení některou z našich partnerských montážních firem. Většinou je oslovujeme u rozsáhlejších instalací, kde je součástí i otevírání dveří a je tedy třeba zabudovat zámky do zárubní, což vyžaduje zručnějšího řemeslníka. Dále pokud je například systém rozsáhlejší a nachází se ve více budovách případně i na pobočkách v jiných městech než centrála a nebo je třeba napojit brány, závory, turnikety a podobně.
Hlavním partnerem pro montáže složitějších systémů je firma TelAccess z Olomouce.
Dalšímy partnerskými montážními firmami jsou Kompet z Hluboké nad Vltavou a firma Microware z Prahy.


Docházka 3000 a GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU)    
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které z pohledu zpracování osobních údajů zaměstnanců (dále jen OÚ) v docházkovém systému nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. V návaznosti na tuto legislativu obsahuje již SW Docházka 3000 v menu "Zaměstnanci / Nařízení GDPR" od verze 7.60 funkce s ochranou OÚ souvisejících, tak aby zaměstnavatelům splnění požadavků co nejvíce usnadnil. Jedná se například o následující funkce:
- evidence jaké OÚ o kom a kde jsou uloženy (podklady k analýze)
- průvodce pro vytvoření potřebných souhlasů (jaké OÚ, účel a doba zpracování atd.) a následná evidence souhlasů
- evidence záloh databáze a informace jaká data obsahují z pohledu ochrany OÚ
- šifrování dat (úložiště) včetně záloh databáze a síťových přenosů (HTTPS)
- logování kdo kdy a jak s čími OÚ pracoval, hledání v logu a možnost tisku protokolu
- možnost exportu OÚ konkrétní osoby pro splnění práva na přenositelnost
- sledování doby uloženi OÚ s upozorněním na vhodnost výmazu či anonymizace pokud vyprší souhlas a nejsou žádné další právní důvody k uchování
- přímá podpora pro výmaz i anonymizaci OÚ (například výmaz z DB a anonymizace v modulu OLAP) včetně upozornění na seznam záloh databáze obsahující informace o OÚ této osoby
- možnost vynutit na biometrickém terminálu režim verifikace 1:1, takže i při čipování docházky otiskem prstu je dle vyjádření ÚOOÚ vše v souladu s nařízením GDPR

Účelem těchto a dalších návazných funkcí je tedy zapracování požadavků nařízení GDPR do docházkového systému. Podrobné pokyny naleznete přímo v programu Docházka 3000 v menu "Firma / Návody PDF / Nařízení GDPR" nebo na instalačním či aktualizačním CD programu ve složce "Prirucky" v souboru "GDPR.pdf".


Docházka 3000 a směrnice NIS2
Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací
v IT systémech
   
NIS2 (Network and Information Security) je nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti, která má za cíl vytvořit jednotnou úroveň ochrany v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé EU prostřednictvím zavedení požadavků a opatření ve všech členských státech. Národní legislativa adoptuje směrnici prostřednictvím nového zákona o kybernetické bezpečnosti s vykonávacími vyhláškami, který vejde v platnost nejpozději 17. října 2024. V návaznosti na tuto legislativu obsahuje již SW Docházka 3000 v menu "Firma / Směrnice NIS2" od verze 9.50 funkce související s kybernetickou bezpečností a jedná se například o následující funkce:
- zjištění verzí programových komponent, doporučení a postupy jejich aktualizace na nejnovější bezpečné verze
- šifrování dat (úložiště) včetně záloh databáze a síťových přenosů (HTTPS s TLS 1.3)
- identifikace serveru či hlavního PC docházky v počítačové síti
- logování přístupu uživatelů, verzí jejich OS, prohlížeče, vynucení šifrování atd.
- možnost omezit přístup do SW jen z povolených IP adres či počítačů
- vyhodnocení bezpečnosti uživatelských hesel a možnost vynucení jejich složitosti a stáří
- identifikace docházkových terminálů v počítačové síti
- podpůrné funkce a protokoly pro zavedení NIS2 (např velikost podniku dle počtu zaměstnanců...)

Účelem těchto a dalších návazných funkcí je tedy podpora v docházkovém systému pro zapracování požadavků NIS2 do vašich IT systémů a firemních procesů týkajících se bezpečnosti dat atd. Podrobné pokyny naleznete přímo v programu Docházka 3000 v menu "Firma / Návody PDF / Směrnice NIS2" nebo na instalačním či aktualizačním CD programu ve složce "Prirucky" v souboru "NIS2.pdf" a také v nápovědě dostupné přes ikonu modrého otazníku dole přímo v modulu v menu "Firma / Směrnice NIS2"


Zpracování mezd z Docházky 3000 je možné několika způsoby. Pokud máte vlastní mzdovou účetní, pak si snadno vytiskne údaje pro zpracování mezd přímo z programu. Externí účetní je možné výstupní sestavu například odeslat e-mailem. Dále program umožňuje exportovat data přímo do některých mzdových systémů (OK Mzdy, Elanor, Premier, KS Program, Helios, MUKwin ...) a obsahuje i univerzální exportní soubory pro další mzdové programy.
Uživatelům systému Docházka 3000 jsme také schopni zajistit profesionální zpracování mezd na základě podkladů z výsledovky docházkového systému. Přímo z Docházky 3000 lze jednoduše odeslat data do s námi spolupracující účetní a mzdové firmy, která zajistí zpracování mezd na základě těchto podkladů a dle zákonných požadavků na mzdovou agendu.
Pokud tedy chcete zajistit zpracování mezd, využijte služby Zpracování mezd (ucto.dochazka.eu)
Jednoduchý mzdový systém je přímo i součástí Docházky 3000. Nejedná se ale o plnohodnotný mzdový systém, slouží pouze k orientačnímu náhledu mezd . Umí spočítat mzdu na základě šablon s hodinovou sazbou a procentuálním nastavením příplatků či srážek. Neobsahuje ale například odvody.


Soubory ke stažení - část určena stávajícím uživatelům systému, kteří si jej zakoupili s dvanácti-měsíční aktualizací. Naleznou zde nové verze programu a dalších součástí systému, které si mohou stáhnout a aktualizovat tak systém na poslední verzi. Samozřejmě je možné nechat si aktualizaci poslat poštou na disku CD-ROM včetně jednoduchého návodu.

Soubory ke stažení:
Dokumentace Příručky k programu ke stažení
Docházka 3000 Aktualizační soubor starší verze docházky 2001
BM-TermW Ovládací program sériového terminálu či čtečky pro Windows
BM-TermL Ovládací program sériového terminálu či čtečky pro Linux
BM-RJ02win Ovládací program Řídící jednotky BM-RJ02 pro Windows
BM-RJ02lin Ovládací program Řídící jednotky BM-RJ02 pro Linux
Bcompiler-Win Knihovna php_bcompiler.dll pro Windows
Bcompiler-Lin Zdrojový kód php_bcompiler pro Linux
BinZip2-Win Knihovna php_bz2.dll pro Windows

Některé z výše uvedených souborů jsou zaheslovány a dále chráněny speciálním komprimačním programem. Hesla i potřebný rozbalovací program byly zákazníkům rozesílány e-mailem. Pokud nemáte původní verze programů, nebudou Vám nové verze fungovat - nemáte tedy cenu SW stahovat, když jej nemáte koupený.