Docházkový terminál BM-Term

Terminál pro docházkový systém Docházka 3000 Terminál BM-Term je cenově dostupné a na funkce bohaté zařízení. Lze jej vyrobit jak ve variantě pro bezkontaktní, tak kontaktní identifikační média. Dokáže plně využít všech vlastností docházkového systému - příchody, odchody, 20 kódů přerušení a celodenních absencí, typy práce atd. Při identifikaci zobrazí stav docházky zaměstnance (pracovní dobu a přesčas). Má dvouřádkový podsvícený LCD displej (32 znaků), 16-ti tlačítkovou klávesnici, čtecí zařízení buď kontaktních identifikačních čipů iButton od firmy Dallas nebo vnitřního obvodu pro bezkontaktní snímání, zvukovou signalizaci, rozhraní pro komunikaci s PC či řídící jednotkou, napájecí zdroj a některé další prvky. K terminálu je rovněž dodáván nástěnný držák pro jednoduché upevnění na zeď. Instalace je tedy jednoduchá, stačí terminál pomocí dvou šroubů připevnit přes hmoždinky na zeď. K terminálu BM-Term je možné dokoupit cedulku s popisem významu kláves. Viz informace v dolní části stránky.

V závislosti na požadovaném typu snímání se používají následující média:

Kontaktní identifikace:
K identifikaci se v kontaktní variantě používá čip iButton - viz. fotografie. Při identifikaci stačí čip krátce přiložit ke čtecímu zařízení - stříbrné kolečko v dolní části terminálů. Samotný čip je vložen do držáku - klíčenky, takže je možné jej zavěsit na svazek klíčů (viz obrázek). Výhodou je jeho vysoká odolnost a bezúdržbový provoz - neobsahuje baterii, je napájen terminálem při přiložení.
ID čip pro docházkový systém Docházka 3000

Bezkontaktní identifikace:
V bezkontaktní variantě se k identifikaci používá buď identifikační karta (první fotografie) nebo "přívěšek" (druhá fotografie). Při identifikaci stačí médium přiblížit k terminálu na vzdálenost čtyři až osm centimetrů. Přívěšek je odolnější vůči mechanickému namáhání a je možné jej pověsit i na svazek klíčů. Karta je sice při násilném ohybu méně mechanicky odolná, je jí ale možné nosit například v peněžence a stačí pouhé přiblížení peněženky k terminálu a identifikace je provedena. Obě média mají bezúdržbový provoz - neobsahují baterii, ale jsou napájena z elektrického pole tvořeného anténkou zabudovanou uvnitř terminálu.
Bezkontaktní ID karta pro docházkový systém Docházka 3000 Bezkontaktní ID čip pro docházkový systém Docházka 3000

Každá identifikace probíhá tak, že nejprve pomocí klávesnice zadáte potřebné údaje a nakonec přiložíte identifikační médium. Tím dojde k odeslání zadaných údajů a poté se na display terminálu vypíše informace o fondu pracovní doby a balanc. Vše je potvrzeno zvukovým signálem. Doba odezvy mezi přiložením média a zobrazením údajů je necelé půl sekundy při použití řídící jednotky. Bez ní při zapojení terminálu přímo do PC závisí na rychlosti počítače běžně se pohybuje kolem vteřiny. Informace, které nezadáte, se systém snaží doplnit sám. Takže pokud nezmáčknete nic a jen přiložíte ID médium, systém sám určí, zda se jedná o příchod či odchod. Stejně tak je to i s kódem absence (přerušení). Pokud například odejdete na oběd a při příchodu jen přiložíte ID médium, zapíše se Vám příchod z oběda automaticky, aniž byste to museli zadávat na klávesnici terminálu.

Příslušenství k terminálu BM-Term. K terminálu je možné dokoupit informační cedulku pro zaměstnance (klepněte na náhled pro větší velikost). Tato cedulka vysvětluje funkci tlačítek a kódy absencí. Je vhodné jí zavěsit poblíž terminálu.
Mezi další příslušenství patří úhlový nástěnný držák. Terminál je standardně vybaven závěsnými úchyty, které umožňují jeho svislé uchycení. Je však možné dokoupit držák úhlový, který umožňuje upevnění terminálu pod úhlem 45 stupňů.
Info cedulka pro docházkový systém Docházka 3000

A závěrem ještě několik slov k připojení terminálu:
Je možno vybrat si ze dvou typů připojení. Za prvé může být terminál připojen k řídící jednotce BM-RJ02, takže je funkční nezávisle na chodu počítače s docházkou. Ta dokáže obsluhovat až 250 zařízení a má paměť na 3000 událostí (příchodů, odchodů, absencí atd.).

Docházkový systém Docházka 3000

Druhou, levnější variantou je zapojit terminál přímo k PC, čímž ušetříte za řídící jednotku, ale terminál bude funkční jen když bude zapnuto i PC. Terminál může být připojen buď přímo k počítači, na kterém je nainstalovaná Docházka 3000 (docházkový server), nebo k libovolnému jinému PC, které má pomocí počítačové sítě (LAN, WAN nebo Internet) s protokolem TCP/IP k tomuto docházkovému serveru přístup. Na tomto PC běží řídící program, pomocí kterého je terminál ovládán. Terminál je k PC připojen přes sériový port nebo USB převodník, takže délka kabelu by neměla překročit 100 metrů.
Docházkový systém Docházka 3000

Pokud máte k dispozici jen PC (např. levný notebook), které namá sériový port ale jen USB, je možné obě výše uvedené situace řešit pomocí USB/serial převodníku. Zařízení (terminál nebo řídící jednotka) se zapojí do převodníku a ten pak do USB portu počítače. Viz ukázka na tomto obrázku:
Docházkový systém Docházka 3000
Obdobně je možné využít Ethernet/serial převodník, například pokud bude zařízení příliš daleko od nějakého PC a délka kabelu by překročila povolené maximum.

Při použití řídící jednotky místo PC by délka kabelu neměla přesáhnout 200 metrů. K jednomu PC je možné připojit tolik terminálů, kolik má volných sériových nebo USB portů. Počítačů s terminály může být neomezené množství a vzhledem k tomu, že přenos dat mezi těmito PC a docházkovým serverem probíhá pomocí HTTP protokolu, může být k přenosu na větší vzdálenosti použit internet. Konfigurace řídícího programu je velice jednoduchá - stačí zadat jen adresu docházkového serveru (IP nebo DNS jméno) a číslo sériového portu, ke kterému je terminál připojen (viz obrázek níže). Vše je přehledně popsané v třístránkové instalační příručce. Program je k dispozici nejen pro Windows, ale také pro Linux a to ve dvou verzích. Jednak v naprosto stejně vypadající a fungující GUI verzi, dále pak v konzolové verzi - jako služba (demon) - běžící v pozadí.

Docházkový systém Docházka 3000

Ve spodní části terminálu je ještě signalizační dioda, která standardně bliká a při přiložení čipu se rozsvítí dokud není čip odejmut. Úspěšná identifikace je potvrzena hlasitým pípnutím.